Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Ocak 2022

Sirküler No: 185


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının tekstil ve moda tasarımı çalışmalarından (çanta ve cüzdan kalıpları) dolayı GVK 18 inci maddesindeki istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı konusunda verdiği 28.12.2021 tarih ve E-62030549-120[18-2021/523]-1175232 sayılı özelgede;

– “Çanta ve Cüzdan Kalıpları” adlı tekstil ve moda tasarım çalışmalarının, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde güzel sanat eseri olarak değerlendirilmiş,

-Söz konusu çalışmalar Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan eser gurupları içerisinde yer almadığından, aynı maddede belirtilen istisna hükmünden faydalanılmasının mümkün bulunmadığı ve elde edilecek kazancın serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği mükellefe bildirilmiştir.

Dolayısı ile eserin, serbest meslek kazanç istisnası kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılanlar arasında bulunup bulunmadığı, açık ve sarih bir düzenleme yoksa tereddüt halinde gelir idaresinden yazılı görüş talep edilmesi yolu kullanılabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.