Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
30 Mayıs 2022

Sirküler No: 574


Tek ihale ile birden fazla SGK Müdürlüğünün görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan SGK Müdürlüğünce tek işyeri sicil numarası verilebilecektir. Aynı anda birden fazla SGK Müdürlüğünün görev alanlarında işe başlanılması halinde, hangi SGK Müdürlüğünden tek işyeri sicil numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenecek, işverence, ilgisi bulunan diğer SGK Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Örnek Olay: (X) kamu kurumuna ait olan ve söz konusu kamu kurumunun 81 ayrı ilde bulunan birimlerinin temizlik işi (Z) Ltd. Şti ne ihale edilmiştir. Söz konusu işte istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan SGK Müdürlüğünce tek işyeri sicil numarası verilebilecektir. İhale konusu işe 81 ilde aynı gün başlanılması halinde, hangi SGK Müdürlüğünden tek işyeri sicil numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenecek, işverence, ilgisi bulunan diğer SGK Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.