Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Haziran 2022

Sirküler No: 324


Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve 31 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren 538 nolu Tebliğ ile;

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

Elektronik ortamda Gelir İdaresine bildirmek zorundadır.

İlk bildirimin, 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Uygulamaya dair ayrıntılar ekte yer almaktadır.

EK- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220531-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.