Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Ocak 2023

Sirküler No: 716


04.01.2023 tarih ve 232 sayılı yazı ile TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile

A. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.1.2023 – 30.6.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dâhil uygulanması öngörülen artış oranı %30 olarak uygulanmasını sağlayacak düzenleme yapılmaktadır.

B. 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında ödenen gelir ve aylıkların da (malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları) %30 oranında arttırılması amaçlanmaktadır.

C. Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 3.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5.500 TL’ye yükseltilmektedir.

D. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla, 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da aylık 100 TL den aylık 400 TL ye (günlük 13,33 TL ye) çıkarılması yönünde düzenleme yapılmaktadır (Asgari ücret desteğinde yararlanmak için 2022 yılının aynı ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 -toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 500- Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemesi gerekir.

E. Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK’ ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanmıştır (4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim hizmet belgelerinin işverenin SGK’ ya başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.