Sirküler

No: 493

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Ağustos 2021


18.08.2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile aslında genel hatları ile 5510 sayılı Kanuna ve İşveren Uygulama Tebliğine benzer düzenlemeler yanında yapılan bazı detaylar şunlardır.

 

  • Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya SGK’ ya yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren 7. günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler 5510 sayılı Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılacaktır.
  • İşyeri tescilinde sistem üzerinden işyeri bildirgesi göndermek yeterli olacak, SGK bu müracaatlara ilişkin ulaşabildiği belgeleri işyerinden artık talep etmeyecek, ulaşamadığı belgelerin verilmesini talep edecek.

 

  • Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilen rapor süresi 40 günü geçemeyecek, geçmesi halinde bu rapor sağlık kurulunca verilebilecek.
  • İstirahat bildirimi raporun bitiş tarihinin bulunduğu aya ilişkin MUHSGK ‘nın verilmesi gereken süre içinde yani 26’sında iş göremezlik ekranından yapılacak.
  • Sigortalılara yakacak, temizlik, aydınlatma ve benzeri nitelikteki giderleri ya da tahsil veya mesken yardımı gibi kanunda ismen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı aydaki prime esas kazanca dahil edilecek.
  • Yapı ruhsatında yer alan yapı grubu ve sınıfı dikkate alınarak asgari işçilik hesaplaması yapılacak.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.