Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Ekim 2022

Sirküler No: 654


Yeni İş Arama İzninin Amacı Nedir?

Yeni iş arama izninin amacı, işçinin ihbar yani bildirim süresi sonunda çalışmakta olduğu mevcut eski işyeri ve işinden ayrılacak olmasıyla birlikte yeni bir işyerine ve işine kısa sürede başlamasının sağlanmasıdır.

 

Yeni İş Arama İzni Hangi Hallerde Mümkündür/Mümkün Değildir?

 

Yeni iş arama izni, bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde mümkündür. Yani, iş arama izni belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerlidir.

İşverence 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesine dayanılarak yapılan fesihlerde böyle bir yükümlülük olmadığı gibi, belirsiz süreli iş sözleşmesinin bildirim süresi tanınmaksızın derhal feshinde ya da bildirim sürelerine ait ücretin veya ihbar tazminatının peşin ödendiği hallerde yeni iş arama izni verilmesi gerekmez.[1]

Hangi Tarafın İş Sözleşmesini Feshi Durumunda Yeni İş Arama İzni Verilir?

Hangi tarafın feshettiğine bakılmaksızın bildirim süresi içerisinde İş Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca işçiye yeni iş arama izin hakkı tanınmıştır.[2]

[1] Yrg. 22. HD., T.04.03.2014, E.2014/4476, K.2014/4818

[2] YİBGK, T.19.10.2018, E.2017/9, K.2018/10 (09.05.2019 tarih ve 30769 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır).

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.