Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2022

Sirküler No: 444


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak hükümleri düzenlenmektedir.

Maddenin uygulanması ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğin geçici birinci maddesinde ise  1/1/2023 tarihine kadar sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceği düzenlenmektir.

Son tebliğ düzenlemesi ile 1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ değişikliği için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221108-8.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.