Sirküler

No: 423

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Mayıs 2021


SGK yayımladığı 05.05.2021 tarihli 24730873 sayılı Genel Yazısı ile; ilk etapta kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler olmak üzere tescil bilgilerinin gerek ilk tescil aşamasında doğru alınabilmesi gerekse de daha sonra bu bilgilerin güncelliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüzel özel işyerlerinin ortak, yönetici ve adres bilgileri MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden) alınacak ve daha sonraki değişiklikler otomatik olarak güncelliği sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Genel Yazı aşağıda belirtilmiştir.

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-99779835-202.99-24730873                                                            Tarih: 05.05.2021

Konu: Tüzel Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin MERSİS Sisteminden Alınması

GENEL YAZI

Tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından Kurumumuza değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil kütüklerinde ilk girilen bilgiler saklı tutulmaya devam edildiğinden tescil bilgilerinin güncelliği sağlanamamaktadır.

Tescil bilgilerinin gerek ilk tescil aşamasında doğru alınabilmesi gerekse de daha sonra bu bilgilerin güncelliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüzel özel işyerlerinin ortak, yönetici ve adres bilgilerinin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden (MERSİS) alınması ve daha sonraki değişikliklerin otomatik olarak güncelliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Bu kapsamda değerlendirilecek tüzel özel şirket türleri kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler olarak belirlenmiş olup çalışma 3 FAZ olarak yürütülecektir.

FAZ-1: İlk tescillerde MERSİS sorgusu ile ortak, yönetici ve merkez adres bilgilerinin alınması.

Bu kapsamda MERSİS’ ten alınan kayıtlar için manuel giriş internet ekranları için kapatılacak ancak şube ekranlarında manuel giriş ve düzeltme ekranları bir süre açık kalacaktır.

FAZ-2: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSİS kayıtlarına göre otomatik olarak güncellenmesi sağlanacaktır. (Güncelleme belirlenen pilot illerde yapılacaktır.)

FAZ-3: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSİS kayıtlarına göre otomatik olarak güncellenmesi tüm Türkiye’de kayıtlı işyerleri için yapılacaktır.

Söz konusu projenin FAZ-1’ine ilişkin çalışmalar tamamlanarak gerekli program işletime açılmış olup bundan böyle e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik getirilecektir.

İşverenlerimizin ekrana gelen ortak ya da yönetici bilgilerinin hatalı olduğunu yada güncel olmadığını beyan etmeleri halinde, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri vasıtasıyla MERSİS’te gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları yönünde bilgilendirilmeleri uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.