Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Mayıs 2023

Sirküler No: 797


EYT kapsamında emekliliğin hız kazandığı bu günlerde özellikle şirket ortaklarına SGK tarafından 4a (SSK) bildirilemezsiniz 4b (BAĞ-KUR) bildirilebilirsiniz şeklinde bildirimler gelmektedir. Bu durumda açıkçası her açıdan avantajlı olan 4a emekliliği yerine 4b emekliliği gündeme gelmektedir.

Konunun özü aslında şudur. SGK uygulamalarına göre özellikle 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 4b kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4a kapsamında sigortalı bildirilemezler hükmünden (5510/Madde 53) ileri gelmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları 4b kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

İşte bu noktada, SGK gerek yaptığı resen sorgulamalarda ya da emeklilik müracaatlarında şirket ortaklıkları bulunan kişilerin ortağı oldukları şirketlerden 4b değil 4a bildirimlerinin yapıldığını tespit etmekte ve 4a primlerini 4b’ye transfer ederek işlem tesis etmektedir. Emekliliği bekleyen kişiler 4a’dan emeklilik beklerken 4b şartlarına göre emekli edilmektedir. 4b emekliliğinde EYT kapsamında kadınlarda 20 yıl-7200 gün, erkeklerde 25 yıl-9000 gün aranırken, 4a emekliğinde ise kadınlarda 20 yıl-5000/5975 gün, erkeklerde 25 yıl-5000/5975 gün aranmaktadır. Bununla beraber 4a emekli aylığı ile 4b emekli aylığı arasında da hakikaten bir anlamlı farkta bulunmaktadır.

Sonuç olarak şirketler, şirket ortaklarının, müdürlerinin, yönetim kurulu üyelerinin hangi kapsamda sigortalılık ilişkisi içinde olduğu yönünde işin uzmanları tarafından ön inceleme yaptırmaları gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.