Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Mayıs 2022

Sirküler No: 320


26/05/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları” isimli mallar hariç olmak üzere, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması sağlanmıştır.

Karar ektedir.

EK- ÖTV Oranları Hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.