Sirküler

No: 322

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Ocak 2021


SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 08.01.2020 tarihli Duyuru’da; özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerinin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2021 tarihi Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri gerektiğini, bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen özel sağlık hizmeti sunucularının MEDULA Sistemi, 01.02.2021 -Dekontun SGK’ ya teslim edildiği gün arasında kalan dönemde pasif hale getirileceği önemle açıklanmıştır.

Duyuru Metni İçin Tıklayınız….

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.