Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Haziran 2023

Sirküler No: 822


İdari tatil günleri resmi tatil niteliğinde olmadığından kanuni süreler işlemeye devam eder.

Kanuni sürelerin son günü idari tatile rastlarsa, süre idari tatil günü bitecektir.

Ancak, bildirim süresinin son gününün hafta sonu, bayram veya yılbaşı gibi resmi tatile rastlaması halinde, bu mükellefiyet, tatil gününü takip eden ilk işgünü 23.59’a kadar yerine getirilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.