Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mart 2023

Sirküler No: 764


7440 sayılı Kanun ile aralarında SGK alacakları da yer almış olup, Kanunun 7. ve 8. maddeleri SGK alacaklarının yapılandırılması düzenlemesine yer verilmiştir.

Kanun Metnine ekte yer verilmiş olup, konu hakkında usul ve esasları içeren SGK Genelgesinin yayımı beklenmektedir.

7440 sayılı kanun

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.