Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Eylül 2021

Sirküler No: 59


Cumhurbaşkanı tarafından, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13’üncü maddesi gereğince sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi yönelik alınan Karar uyarınca;

-Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki tüketicilerin,

-2021 yılı Ağustos-Eylül-Ekim dönemlerine ait elektrik faturalarının tahsilatı 3 ay süre ile ertelenmiştir.

Uygulamanın usul ve esaslarına dair Karar, ekte yer almaktadır.

EK-1 Cumhurbaşkanı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210917-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.