Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Temmuz 2023

Sirküler No: 725


– 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlar tarafından, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10 oranında şans oyunları vergisi alınmaktadır. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.

-Bu yetkiye dayanılarak, 07 Temmuz 2023 tarihinden başlamak üzere oranlar bir katı artırılarak, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.