Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Ekim 2023

Sirküler No: 805


Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı kapsamında 4. Çağrıya çıkılmıştır.

Bu kapsamda,

– Kümelenme teşebbüsünün iş planı kapsamında istihdam ettiği personelin brüt ücret giderleri,
– Makine-ekipman, yazılım, donanım ve hizmet satın alma giderleri,
– Kümelenme teşebbüsü personeli, koordinatör ve iş planı kapsamında görevli kümelenme birlikteliği üyelerinin personeline ait seyahat ve konaklama giderleri,
– Sarf malzeme giderleri,
– İş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri giderleri,
– İş planının uygulanması için kullanılan binaların kira bedelleri,
– Genel idari giderler desteklenecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanacak geri ödemesiz destek oranı KDV hariç %70’tir. Yerli Malı Belgesi bulunan makine ve teçhizatın satın alınması durumunda ilgili harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca %15 ilave edilir.

Program detayları için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.