Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Mart 2023

Sirküler No: 597


8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve kooperatifler 132 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.

Buna göre Olağanüstü hal ilan edilen illerde,

-17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen süreler, 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

-7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkârlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmaz.

Kararname ve diğer düzenlemeler için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230310-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.