Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Mart 2023

Sirküler No: 768


Resmi Gazete’nin 15 Mart 2023 tarihli nüshasında yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğindeki yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin 111’inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan başladığı yılda biten inşaatlar için maliyet hesabında aynı yıl için yürürlükte bulunan, başladığı yıldan sonraki yıllarda biten inşaatlar için bir önceki yıl geçerli olan birim maliyet bedelleri esas alınırken özellikle son yıllarda birim maliyetlerdeki yıl içindeki birden fazla değişiklik nedeniyle SON BİRİM MALİYETLER dikkate alınacaktır. Bu değişiklik 02.06.2022 tarihi itibariyle geçerli tutulmuştur.

Yönetmeliğin ilgili maddesinin eski ve yeni hali ektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.