Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Mart 2023

Sirküler No: 579


Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

-Şirketlerin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikle şirketlere yeni mevzuata uyum için geçici 1 inci maddesinin birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkraları ile “28/2/2023 tarihine” kadar tanınan geçici uyum süreleri “30/4/2023 tarihine kadar” uzatılmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-20.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.