Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Mart 2023

Sirküler No: 616


Gelir idaresince yayımlanan 27 Mart 2023 tarihli ve 152 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile,

– 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin;

verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,  31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.