Sirküler

No: 474

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Temmuz 2021


SGK, işveren sistemi uygulaması üzerinden (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi) yayımladığı 08.07.2021 tarihli Duyuru’sunda; “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde işverenlerin açıklama ekleyebilecekleri alan aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilave edildiği ve işverenlerce girilen açıklamaların sosyal güvenlik merkezleri tarafından da işlem aşamasında görüntülenebileceği belirtilmiştir.

Duyuru Metnine Aşağıda Ulaşabilirsiniz

 

Konu:  B kodlu belge girişlerine açıklama alanı eklenmesi

Bilindiği üzere, işverenler tarafından yasal süresi içerisinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu seçilerek sisteme girilmekte ve işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik merkezince kontrolü neticesinde işleme alınıp alınmayacağı hususunda gerekli işlemler yapılmaktadır.

Ancak, yasal süresi dışında verilen  belgelerinin/beyannamelerinin sosyal güvenlik merkezince kontrolü aşamasında bu belgelerin hangi nitelikte, hangi sebepten dolayı verildiğinin bilinememesi nedeniyle işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında zaman kaybı oluştuğu anlaşılmıştır.

Buna göre; “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde işverenlerimizin açıklama ekleyebilecekleri alan aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilave edilmiş olup, işverenlerimizce girilen açıklamalar sosyal güvenlik merkezleri tarafından da işlem aşamasında görüntülenebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.