Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Ağustos 2023

Sirküler No: 764


Gelir idaresince mücbir sebep hali sona eren yerlerde;

– Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile;

– Mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte bu yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükellefler tarafından 15.08.2023 Salı ve 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gereken;

– 2023/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci aylarına ilişkin Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi,

– Aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/11, 12 ve 2023/1, 2, 3, 4, 5 inci ve geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/10, 11, 12, 2023/1, 2, 3 ve 2023/4, 5, 6 ncı dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin

11.09.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Duyuru için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.