Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Aralık 2021

Sirküler No: 136


2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar, 9 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen %36,2 lik yeniden değerleme oranı;

– 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.

EK- Cumhurbaşkanı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-8.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.