Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ocak 2023

Sirküler No: 516


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre araçlarda ÖTV güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisi kapsamında yükümlülük esasları 545 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-14.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.