Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
1 Mayıs 2024

Sirküler No: 992

Mevduat faizi ve kar paylarına indirimli tevkifat uygulaması, 31 Temmuz’a uzatıldı.

1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran değişiklikleri yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31/7/2024 tarihine kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek;

1) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

2) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

iv) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

Oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Diğer ayrıntılar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.