Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Şubat 2022

Sirküler No: 213


01 Şubat 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Tebliğlerle TCMB;

– Bankaların döviz hesaplarından kur korumalı TL ye dönüşen mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını,

– Bankaların altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşen mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını;

belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan TCMB tarafından yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ ile de yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarına da kur korumalı sistem entegre edilmektedir.

Buna göre;

– Yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL ye çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

-Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.

-Vade sonunda YUVAM hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esastır.

-Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz/kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile TCMB ca sağlanacak ilave getiri tutarı TCMB tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.

Söz konusu tebliğler ekte yer almaktadır.

EK 1- Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-7.htm

EK 2- Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-8.htm

EK 3– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-9.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.