Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Nisan 2023

Sirküler No: 642


Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sayı: 2023/9) ile Merkez Bankasında yapılan düzenleme gereği;

-Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilir.

Menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı;

a) Yüzde 60,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı,

b) Yüzde 60,00 (dâhil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli,

c) Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli,

Uygulanacaktır.

Diğer taraftan, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/10) ile de;

– TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilecektir.

Tebliğler için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230407-10.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230407-11.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.