Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Mayıs 2024

Sirküler No: 1014

Merkez Bankası döviz kredilerine büyüme sınırlaması getirdi

Merkez Bankasınca alınan Karar uyarınca;

  • Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırılmış olup zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecektir.

Önceki Oran Yeni Oran
Kısa vadeli TL mevduat1 %8 %12
Uzun vadeli TL mevduat2 %0 %8
Kısa vadeli KKM3 %25 %33
Uzun vadeli KKM4 %10 %22
  • Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
    • KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunmuş, yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürülmüştür.
    • Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarılmıştır.
    • Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının %40’ına düşürülmüştür.
  • Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

Karar ayrıntıları için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.