Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Mart 2023

Sirküler No: 606


7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinde Gelir-Kurumlar, Yatırım İndirimi, GV ve KV Stopajı ile KDV yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelerde, her bir yıla ilişkin öngörülen asgari matrah ve vergi artırımı tutarlarına, oranlarına ve detaylı hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

TÜRMOB tarafından bu maddede belirtilen matrah ve vergi artırımına ilişkin iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi bakımından bir EXCEL hesaplama aracı tasarlanmış ve kullanımına açılmıştır.

Söz konusu hesaplama aracında yer alan çalışma sayfalarında sadece sarı renkli hücrelere veri girişi yapılacak olup, diğer hücreler veri girişine karşı kilitli olup bu hücrelere bir veri girişine de gerek olmayacaktır.  Vergi tutarlarına ilişkin hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu kanuni düzenlemenin yeni ve halen Genel Tebliğ çalışmalarının da devam ettiğini değerlendirdiğimizde, son mevzuat güncellemeleri ve sizlerden iletilebilecek görüş ve öneriler çerçevesinde hesaplama aracında gerekli güncellemeler de yapılacaktır.

Hesaplama aracını indirmek için tıklayınız.

https://www.turmob.org.tr/haberler/767ae445-cff9-4652-b67a-6d55689136c4/_

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.