Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ocak 2023

Sirküler No: 518


Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22) ile 1.1.2023 den geçerli olmak üzere,

a-Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 10 bin veya tek primli olup prim tutarı yirmi 25 Bin TL’nin altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler.

b- Ön Ödemeli Kartlara İlişkin Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler;

– Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 1000 TL’yi,

– Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 2.750 TL’yi,

– Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde 2.750TL’yi ve her halükarda bakiyesi aşmayan fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.

Diğer tarafta, yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun;

a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,

–  Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 1.000 TL’yi,

– Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 2.750 TL’yi,

– Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay 2.750 TL’yi ve her halükarda bakiyesi 2.750 TL’yi,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise,

–  Bir seferlik işlem tutarı 1.000 TL’yi,

–  Aylık işlem tutarı  2.750 TL’yi,

Aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.

Tebliğ ve ayrıntıları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-13.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.