Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Haziran 2024

Sirküler No: 1022

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul Ve Esaslar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca 29 Aralık 2023 tarih ve 32414(M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21634 sayılı “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulanmasına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesi gereğince zorunlu veya tercihen TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, rapor hazırlama çalışmalarında bulunacak kişilerin yetkinliklerinin artırılmasında ve bu konuda eğitim verecek kişi ve kuruluşların belirlenmesinde ülke düzeyinde sürdürülebilirlik raporlaması ve TSRS üzerine yeknesak eğitim müfredatları ve eğitici profillerinin oluşturulmasını sağlamak üzere “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun Kararı için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.