Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Nisan 2024

Sirküler No: 979

Kurum Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak indirimi

Kurum tarafından, kilit personel adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Kurum olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda… ABD Dolarının kurumca ödenecek olması nedeniyle, Kurum tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmeyecektir.

Diğer taraftan, söz konusu amaca yönelik karşılanan hayat sigortasına ait prim ödemelerinin, ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle doğrudan illiyet bağının bulunmaması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi kapsamında gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Özelge için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.