Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Temmuz 2023

Sirküler No: 739


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17) ile;

-Vadesine bakılmaksızın Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları %15 olarak belirlenmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.