Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Mart 2024

Sirküler No: 960

KOBİ Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı ile Örnek Risk Matrisinin Yayımlanması

KGK tarafından “Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı” ile “Örnek Risk Matrisi”nin yayımlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

“Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı” belirlenen kalite risklerini değerlendirmek ve azaltmak amacıyla kalite risklerine karşı yapılacak işleri tasarlarken ve uygularken denetim ağına dâhil olmayan denetim şirketlerine yardımcı olacak bir dizi açıklayıcı çalışma kâğıdı örneği içermektedir.

“Örnek Risk Matrisi” ise KYS 1’de yer alan “Denetim Şirketinin Risk Değerlendirme Süreci” unsurunun gerektirdiği kalite risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda herhangi bir denetim ağına dâhil olmayan denetim şirketlerine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Ayrıca, söz konusu rehberlerden denetim üstlenen bağımsız denetçiler de yararlanabilir.

 

KOBİ Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı, Örnek Risk Matrisi ile Kalite Yönetim Standartları’na ilişkin uygulama rehberlerine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.