Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Mart 2023

Sirküler No: 591


Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/2/2023 tarihli 32113 sayılı Resmi Gazete’de “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2023/1)” yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ’in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca 23/2/2023 tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından 23/3/2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulması ve başvuranların durumlarını 31/3/2023 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

23/3/2023 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamayacaklardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Duyurusu için tıklayınız.

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/kiymetli-maden-rafinerileri-hakkinda-duyuru-2023-km-1

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.