Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Haziran 2023

Sirküler No: 825


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesine göre; kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesinin noterden yapılıp yapılmamasına dair bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli görülmüştür.

Bununla beraber, “kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi” eksik çalışmaya ilişkin belgeler arasında sayılmıştır.

Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenir ancak SGK’ ya verilmez. Söz konusu belgeler 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 10 yıl süreyle işverence saklanır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde, 15 günlük süre içinde ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin SGK tarafından yapılan tebligata rağmen 15 gün içinde ibraz edilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde SGK tarafından geçersiz sayılarak, 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır. Yani SGK tarafından re ’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil olunur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.