Sirküler

No: 29

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
05 Ağustos 2021


Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım maliyetlerinin/bürokrasisinin azaltılmasına yönelik olarak, 01 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik/usul ve esas düzenlemeleriyle, şirket temsilcilerinden istenen imza sirküleri kaldırılmıştır.

Bu kapsamda, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan değişiklik ile kanuni temsilcilerin imza sirkülerinin de 01 Ağustos 2021 tarihinden itibaren talep edilmesi uygulaması sona erdirilmiştir.

Söz konusu değişikliğe, Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210801-5.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.