Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ekim 2023

Sirküler No: 817


Kamu ihale Kurumunun duyurusu ile;

Beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesine ilişkin geliştirme uygulamaya alınmış olup, 19/10/2023 tarihinden sonra ilanı ve duyurusu yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesine göre nakit olarak sunulan teminatların değerlendirilmesine ilişkin olarak;

1) Teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların okunaklı bir biçimde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alana yüklenmesi ve yüklenen makbuza ilişkin tutar bilgisinin beyan edilmesi,

2) Beyan edilen bu bilgilerin teyidinin yüklenen makbuzlar esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Duyuru için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.