Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Ocak 2023

Sirküler No: 513


Kamu İhale Kurulunun 03/11/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-397 Sayılı Kararı ile Hizmet Alımı İhalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda,

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınması gerektiğine,

2) Kararın sonuç kısmının EKAP’ta gerekli teknik altyapı geliştirmelerinin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta ilan edilmesine,

Karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/540/hizmet_alimi_ihalelerinde_esit_tekliflerin_bulunmasi_durumunda_ilan_veya_davet_tarihinden_geriye_dogru_son_iki_yil_icinde_4735_sayili_kanun_kapsaminda_imzalanan_sozlesme_tutarinin_puanlama_kriteri_olarak_-.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.