Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
12 Mayıs 2023

Sirküler No: 676


Kamu gözetimi kurumunca yayımlanan duyuru ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetimin yapılış amacına/kapsamına bağlı olmaksızın 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış olan tüm denetim kuruluşları ve denetçilerin 2022 takvim yılına ait gelirlerini bildirmeleri gerekmektedir.

2022 takvim yılına ait gelirlere ilişkin bildirim Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar yapılacaktır.

Duyuru ve diğer ayrıntılar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.