Sirküler

No: 446

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Haziran 2021


İş mevzuatına göre; kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Buna göre, süt izninin işçi tarafından topluca kullanması ve/veya işveren tarafından topluca kullandırılması kanuna, kanunun amacına ve ruhuna aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.