Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Temmuz 2022

Sirküler No: 610


5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesinde prime tabi olanlar ve olmayanlar sayılı ve sınırlı olarak belirtilmiş olup, istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulmaktadır.

Hayat sigortaları; öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni vârislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir. Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar. Vefat durumunda parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini devam ettirmekte olan çocukları varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar. Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinin ödenmesini düşük primlerle sağlar. Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, işverenler tarafından işçilerine nakden yapılan hayat sigortaları karşılığı tutarların sigorta primine tabi olduğu düşünülmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.