Sirküler

No: 85

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Ocak 2020


6735 sayılı Kanun gereğince; ülkemizde uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilirler. Bunlar; özel kanunlardaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar. Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki yatırımının veya faaliyetinin ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile başvurusu uygun görülenlere TURKUAZ KART verilir. İlk 3 yılı geçiş süresi olmak üzere süresiz de verilebilir. Bunlar, süresiz çalışma izni haklarından yararlanırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; Almanya, Avrupa Birliği üyesi olduğu için bu ülke vatandaşlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından süresiz çalışma izni verilebilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.