Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ocak 2024

Sirküler No: 969


İŞKUR, 20 Ocak 2024 tarihi saat 11:15:53 sularında https://www.iskur.gov.tr/haberler/iskur-mesleki-egitim-kurslarindaki-ve-isbasi-egitim-programlarindaki-yararlanma-kosullarini-degistirdi/ web adresinde İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarındaki Ve İşbaşı Eğitim Programlarındaki Yararlanma Koşullarını Değiştirdi başlıklı haber yayımladı. Haber metnine aşağıda yer verilmiştir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapmış olduğu değişiklikle mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının kapsamını genişletti. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde kurs ve programları düzenleyen işverenler için kolaylaştırıcı hükümler getirildi.

İŞKUR, aktif istihdam hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve daha fazla sayıda vatandaşımızın kurs ve programlardan faydalanması amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu bağlamda, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının daha etkili ve kapsayıcı bir şekilde uygulanabilmesi için mevzuatta önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre açılan program süresinin üç katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğü iki kata indirilirken, programlarda istihdam edilmesi gereken asgari katılımcı sayısı taahhüdü ise yüzde 70’ten yüzde 60’a düşürüldü. Böylelikle açılacak kurs ve program sayısında önemli bir artış görülmesi beklenirken, işgücünün niteliğinin artırılması ve sürdürülebilir istihdamının sağlanması hedeflenmektedir.

Depremden Etkilenen İllere Yönelik İstihdama Dönüş Programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra İŞKUR, deprem bölgesinde yer alan illerde halihazırda devam eden kurs ve programlardan kaynaklı istihdam yükümlülüklerinin ertelenmesi sağlarken, program katılımcılarına tam gün üzerinden ödeme yapmaya devam etmişti.

Yeni yönetmelikle birlikte, deprem bölgesindeki kurs ve programlara katılımı kolaylaştırıcı yeni düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu illerde kurs ve programların uygulanmasının teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla “İstihdama Dönüş Programı” yürürlüğe konularak, nitelikli iş gücünün hızla yetiştirilebilmesi amacıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanacak olan özel bir düzenleme hayata geçirildi. Program kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler için istihdam taahhüt oranı yüzde 30’a düşürülürken istihdam süresi, fiili kurs veya program gün sayısına eşitlendi. Yine bu dört il ve iki ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına günlük 653,93 TL’ye kadar ödenen zaruri gider ödemelerinin İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı ile yüzde 30 artırımlı olarak 850,10 TL’ye kadar ödenebilmesi sağlandı. Diğer taraftan Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri hariç diğer bölgeleri), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ise istihdam taahhüt oranı yüzde 40 olarak belirlendi. İstihdam süresi ise fiili kurs veya program günlerinin bir buçuk katına indirildi. Ayrıca, yapılan bu düzenleme ile deprem bölgesindeki işyerleri için kurs ve programlardan faydalanamama yönünde uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Bu özel düzenlemeler, depremden etkilenen bölgelerde iş gücü piyasasının hızlı bir şekilde toparlanmasını ve nitelikli iş gücü ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanmasını hedefleniyor. İŞKUR’un bu adımıyla, iş gücü piyasasının sürdürülebilirliğine ve gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda işverenlerin iş gücüne erişimini kolaylaştırarak iş arayan vatandaşlara daha fazla fırsat sunması amaçlanıyor. İş arayanların mesleki eğitim ve becerilerinin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve işverenler ile iş arayanlar arasında daha adil bir denge oluşturulması planlanıyor.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.