Sirküler

No: 82

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Ocak 2020


Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenmesi halinde avanstan söz edilir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hak edilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tabi tutulmayacaktır.