Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mayıs 2022

Sirküler No: 557


19.03.2022 tarihli 531 sayılı Sirkülerimizde, SGK’nın 17.03.2022 tarihli ve 42131163 sayılı Genel Yazısına atıfta bulunarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi kesilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu defa, SGK yayımladığı 29.04.2022 tarih ve 44898069 sayılı Genel Yazı ile 17.03.2022 tarih ve 42131163 sayılı Genel Yazıyı kaldırarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2022 tarihli ve 11398804 sayılı mütalaa yazılarında sendika ile sendika yöneticileri arasında vekâlet ilişkisi bulunması sebebiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilemeyeceği belirtildiğinde, söz konusu kişilerden işsizlik sigortası primi kesilmeyeceği bildirilmiştir.

Genel Yazı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.