Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Temmuz 2022

Sirküler No: 613


SGK yayımladığı ve tüm teşkilatına duyurduğu 21.07 2022 tarihli yazısında, 21.09.2021 tarihli Başkanlık Oluru ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tutulan kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 102 kapsamında uygulamaya sokulan idari para cezasından, bu defa aldığı 23.06.2022 tarihli Oluru ile vazgeçmiş bulunmaktadır.

Detaylı açıklamalar ekli yazıda açıklanmıştır.

Yazı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.