Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Aralık 2023

Sirküler No: 927


Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin  “eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar” başlıklı 13’üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda belirtilen kişiler ve kurumlar tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Yönetmelik Ekinde yer alan Ek-1’deki konulara uygun olması kaydıyla verilir.

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
  • Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri.
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.*
  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.*
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumları.*
  • Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.*

* Burada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Yine aynı şekilde eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.