Sirküler

No: 184

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
30 Haziran 2020


18.06.2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış idi.

 

Söz konusu Kanunla; 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, 01.07.2017 tarihinden 01.07.2020 tarihine ertelenmişti.

Herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren; az tehlikeli sınıfta yer alan 1-49 arası çalışanı olan işyerleri için mevcut çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmaması durumunda ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden çalışan sayısı başına ayda en az 10 dakika iş güvenliği uzmanı ve ayda en az 5 dakika işyeri hekimi hizmeti almak zorunluluğu başlayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.