Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ekim 2022

Sirküler No: 421


Kamu İhale Kurulunun 21/09/2022 tarih ve 2022/DK.D-337 sayılı Kararı ile iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde;

1) Yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanda mühendis olma şartının bulunmadığına, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişilerin mühendis veya mimar olmasının yeterli olduğuna,

2) Bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna görev yapan yönetim kurulu üyelerine düzenlenecek belgenin tutarı belirlenirken sözleşme kapsamında yönetilen iş tutarının, mühendis veya mimar olmayan yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınmadan, eş zamanlı olarak görev yapan mühendis veya mimar olan yönetim kurulu üye sayısına bölünerek tespit edilmesi gerektiğine, (örneğin bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna, eş zamanlı olarak anonim şirkette görev yapan ve mimar veya mühendis olan bir yönetim kurulu başkanı ve dört yönetim kurulu üyesinin bulunması ve dört yönetim kurulu üyesinden birinin mühendis veya mimar olmaması durumunda mimar veya mühendis olan üç yönetim kurulu üyesinin her biri için yönetilen iş tutarının 1/3’ü oranında belge düzenleneceğine),

3) Yönetim kurulu başkanı için yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde yönetilen iş tutarının tamamı üzerinden iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/517/is_deneyim_belgesi_duzenlemeye_yetkili_kurum_ve_kuruluslara_taahhutte_bulunan_anonim_sirketlerde_yonetim_kurulu_uyesi_ve_yonetim_kurulu_baskanina_is_yonetme_belgesi_duzenlenebilmesi_icin_-.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.